กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาสวัสดิการทหารอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศ ขวัญชัย วังอินทร์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปสายวิทยาการสวัสดิการ บน.๕ พร้อมให้คำแนะนำด้านการพัฒนางานด้านระบบสวัสดิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ และสร้างขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลกองบิน ๕ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize