กองบิน ๕ จัดกิจกรรม รำลึกถึงพ่อ
#คิดถึงพ่อ
#จุดเทียนคิดถึงคนบนฟ้า
 
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทเมธี เวทไธสง หัวหน้าแผนกช่างโยธา กองบิน ๕ นำกำลังพลแผนกช่างโยธากองบิน ๕  ร่วมจุดเทียนชัยเนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าวร.ท.ฉัตรัชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize