กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมควบคุมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ประชุมเตรียมความพร้อมควบคุมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ช่วงวันหยุดยาว ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ ให้แก่นักท่องเที่ยว ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

13 07 65 2 7 resize   13 07 65 2 8 resize

13 07 65 2 9 resize   13 07 65 2 10 resize

13 07 65 2 11 resize   13 07 65 2 12 resize