กองบิน ๕ จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๕ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ณ พุทธสถานกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize