กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทน นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อทาสีบูรณะพระอุโบสถ และสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ จำนวนเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีรวมทั้งหมดจำนวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize