กองบิน ๕ รับคณะตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ปริญญา ธานี รองเสนาธิการกรมช่างอากาศ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจติดตามความคืบหน้าการซ่อมบำรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)ณ แผนกช่างอากาศกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบิน ๕

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize