กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติด้านต่างๆ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สมเกียรติ เกาะคู ประจำกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติด้านต่างๆของ ศปป.๑-๔ กอ.รมน. (ฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในพื้นที่ระดับตำบลที่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของประชาชน โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๔๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize