30 07 64 1 10 resize
 

 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ จัดกิจกรรม “ผู้บังคับบัญชา พบข้าราชการกองบิน ๕” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารเชิงนโยบาย จากผู้บังคับบัญชา มาสู่กำลังพลของกองบิน ๕ อาทิ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกองบิน ๕, มาตรการด้านยาเสพติด, แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแผนการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่กำลังพลกองบิน ๕ โอกาสนี้มีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕


 
กองบิน ๕ จัดกิจกรรมผู้บังคับบัญชาพบข้าราชการกองบิน ๕ ประจำเดือนกรกฎาคม
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ จัดกิจกรรม “ผู้บังคับบัญชา พบข้าราชการกองบิน ๕” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารเชิงนโยบาย จากผู้บังคับบัญชา มาสู่กำลังพลของกองบิน ๕ อาทิ มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกองบิน ๕, มาตรการด้านยาเสพติด, แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแผนการจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้แก่กำลังพลกองบิน ๕ โอกาสนี้มีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมฯโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

17 06 65 1 12 resize   17 06 65 1 13 resize

04 07 65 1 13 resize   04 07 65 1 14 resize

19 07 65 2 15 resize   19 07 65 2 16 resize

19 07 65 2 17 resize   19 07 65 2 18 resize