พิมพ์
ฮิต: 17
30 07 64 1 10 resize
 

 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ ดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕ เพื่อเป็นไปมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕


 
กองบิน ๕ ตรวจสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๕ ดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๕ เพื่อเป็นไปมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize