กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริเชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ไร้ขยะ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริเชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ไร้ขยะ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ และกิจการพิเศษ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ อุทยานเขาตาม่องลาย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize