กองบิน ๕ จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหาร
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีหญิง วรสิริ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน บน.๕ อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการอ่าวมะนาว กิจการเตียงผ้าใบเตียงผ้าใบ และเจ้าที่บริการอาหารและน้ำดื่มของกองบิน ๕ เพื่อนำไปปฎิบัติประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลกองบิน บน.๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize