พิมพ์
ฮิต: 18
 
กองบิน ๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภารกิจ และอากาศยานของกองทัพอากาศที่ประจำการ ณ กองบิน ๕ (เครื่องบิน AU - 23 A)
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ ร่วมกับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และอากาศยาน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีความรู้ประเด็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของกองบิน ๕ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔

พร้อมนี้ ได้นำนักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยาน (เครื่องบิน AU-23A ) ที่ประจำการอยู่ ณ กองบิน ๕ ในด้านคุณลักษณะ และภารกิจที่สำคัญ โดยนักบินฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ จัดกิจกรรม ฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

22 07 65 1 11 resize   22 07 65 1 12 resize

22 07 65 1 13 resize   22 07 65 1 14 resize