กองบิน ๕ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำ และครอบครัวกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยได้โลหิตจำนวน ๗๘ ยูนิต ๓๕,๐๐๐ ซีซี สำหรับนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการบริการด้านโลหิต ในสภาวะที่มีการขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-๑๙ ณ สโมสรอ่าวมะนาวกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

22 07 65 1 11 resize   22 07 65 1 12 resize