กองบิน ๕ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลโดยเก็บขยะตามแนวชายหาด และสำรวจเกาะในพื้นที่รับผิดชอบ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา กองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่จัดเก็บขยะตามแนวชายหาดของเขาคลองวาฬ เพื่อเป็นการรักษาและฟื้นฟู ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลบริเวณโดยรอบอ่าวมะนาว และในโอกาสเดียวกันได้เดินเรือสำรวจเกาะต่างๆ อาทิ เกาะพิง เกาะพัง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก การลักลอบกระทำการผิดกฏหมาย และสำรวจภัยคุกคามสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากฝีมือมนุษย์ และจากธรรมชาติ เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

22 07 65 1 11 resize   22 07 65 1 12 resize

25 07 65 2 13 resize   25 07 65 2 14 resize