กองบิน ๕ ต้อนรับคณะทำงานประเมินผลงานประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง นำคณะทำงานประเมินผลงานประกวดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ของกำลังพลกองบิน ๕ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

22 07 65 1 11 resize   22 07 65 1 12 resize