พิมพ์
ฮิต: 23
 
กองบิน ๕ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสัญจร
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๖๕ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสัญจรจำนวน ๒ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรขนมอบสร้างอาชีพ และหลักสูตรการตัดผมชาย(ระยะสั้น) ระหว่างวันที่ ๑-๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศโทหญิง จิรภิญญา แก้วก่า หัวหน้าแผนกส่งเสริมอาชีพ กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะการฝึกอบรม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

01 08 65 1 7 resize   01 08 65 1 8 resize

01 08 65 1 9 resize   01 08 65 1 10 resize

01 08 65 1 11 resize   01 08 65 1 12 resize

01 08 65 1 13 resize   01 08 65 1 14 resize