กองบิน ๕ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่
๑. เพื่อเสริมสร้างให้กำลังพลเกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ
๒. เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
๓. เพื่อให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่มสี ตามแผนกและกำลังพล ประเภทกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด ๗ ประเภท ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, เปตอง, เซปักตะกร้อ, บาสเกตบอล, แบดมินตัน และ E-sport ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

03 08 65 1 5 resize   03 08 65 1 6 resize

03 08 65 1 7 resize   03 08 65 1 8 resize

03 08 65 1 9 resize   03 08 65 1 9 resize

03 08 65 1 11 resize   03 08 65 1 12 resize

03 08 65 1 13 resize   03 08 65 1 14 resize