กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับพลอากาศตรี มงคล ตั้งสุณาวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการกองบิน ๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

03 08 65 2 5 resize   03 08 65 2 6 resize

04 08 65 2 7 resize   04 08 65 2 8 resize

04 08 65 2 9 resize   04 08 65 2 10 resize

04 08 65 2 11 resize   04 08 65 2 12 resize

04 08 65 2 13 resize   04 08 65 2 14 resize