พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช โทร.๖๐๕๖๐
ภาพข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี โทร.๖๐๕๖๑
 

 28 02 93 2 1 resize     28 02 93 2 3 resize

28 02 93 2 4 resize     28 02 93 2 7 resize

28 02 93 2 10 resize     28 02 93 2 13 resize

28 02 93 2 16 resize     28 02 93 2 17 resize