พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และข้าราชการกองบิน ๕ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว พ.อ.ต.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
04 05 63 1 1 resize     04 05 63 1 2 resize
 
04 05 63 1 3 resize     04 05 63 1 4 resize
 
04 05 63 1 5 resize     04 05 63 1 6 resize
 
04 05 63 1 7 resize     04 05 63 1 9 resize

04 05 63 1 8 resize     04 05 63 1 10 resize