บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณวรพรรณ สวรรค์สรรค์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว พ.อ.อ.อนุรักษ์  สิงโตอ่อน/แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ โทร.๖๐๕๖๑
 

27 05 63 1 1 resize     27 05 63 1 2 resize
 
27 05 63 1 4 resize     27 05 63 1 3 resize