กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก”
นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองไม้แก่น ต.เกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
  
 
12 08 63 6 1 resize     12 08 63 6 2 resize
 
12 08 63 6 3 resize     12 08 63 6 4 resize
 
12 08 63 6 6 resize     12 08 63 6 7 resize