กองบิน ๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ หว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
18 08 63 1 1 resize     18 08 63 1 2 resize
 
18 08 63 1 3 resize     18 08 63 1 4 resize
 
18 08 63 1 5 resize     18 08 63 1 6 resize
 
18 08 63 1 8 resize     18 08 63 1 9 resize
 
18 08 63 1 10 resize     18 08 63 1 11 resize
 
18 08 63 1 12 resize     18 08 63 1 13 resize
 
18 08 63 1 14 resize     18 08 63 1 15 resize