กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องใน “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” โดยมี นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.ปัญญา โภควณิช หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
  
 
18 08 63 5 1 resize     18 08 63 5 2 resize
 
18 08 63 5 3 resize     18 08 63 5 4 resize
 
18 08 63 5 5 resize     18 08 63 5 6 resize