กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งคณะนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีรับและส่งคณะนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2020” ชิงถ้วยพระราชทานฯ เส้นทางจากจังหวัดสมุทรสงคราม ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจุดผ่านเส้นทางของคณะนักกีฬาระหว่างวันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สวนสาธารณะสราญรมย์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
08 10 63 1 1 resize     08 10 63 1 2 resize
 
08 10 63 1 4 resize     08 10 63 1 5 resize
 
08 10 63 1 6 resize     08 10 63 1 7 resize
 
08 10 63 1 8 resize     08 10 63 1 9 resize
 
08 10 63 1 10 resize     08 10 63 1 11 resize
 
08 10 63 1 12 resize     08 10 63 1 13 resize
 
08 10 63 1 14 resize     08 10 63 1 15 resize