กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร, พิธีวางพวงมาลา, และพิธีถวายบังคม โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
13 10 63 1 1 resize     13 10 63 1 2 resize
 
13 10 63 1 3 resize     13 10 63 1 4 resize
 
13 10 63 1 5 resize     13 10 63 1 6 resize
 
13 10 63 1 7 resize     13 10 63 1 8 resize
 
13 10 63 1 9 resize     13 10 63 1 10 resize
 
13 10 63 1 11 resize     13 10 63 1 12 resize
 
13 10 63 1 13 resize     13 10 63 1 14 resize