กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
  
 
13 10 63 2 1 resize     13 10 63 2 2 resize
 
13 10 63 2 3 resize     13 10 63 2 4 resize
 
13 10 63 2 5 resize     13 10 63 2 6 resize
 
13 10 63 2 7 resize     13 10 63 2 8 resize
 
13 10 63 2 9 resize     13 10 63 2 10 resize
 
13 10 63 2 11 resize     13 10 63 2 12 resize
 
13 10 63 2 13 resize     13 10 63 2 14 resize