กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทศกัณฑ์
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ข้าราชการ ทหารกองประจำการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองทศกัณฑ์ โดยการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลองให้สวยงาม และกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธี ณ คลองทศกัณฑ์ ชุมชนบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
  
 
13 10 63 3 1 resize     13 10 63 3 3 resize
 
13 10 63 3 4 resize     13 10 63 3 5 resize
 
13 10 63 3 6 resize     13 10 63 3 7 resize