กองบิน ๕ ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา นำข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยมี นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานบริษัท แอ็คเค้าน์ แชนเนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
  
 
17 10 63 1 1 resize     17 10 63 1 2 resize
 
17 10 63 1 3 resize     17 10 63 1 4 resize
 
17 10 63 1 5 resize     17 10 63 1 6 resize
 
17 10 63 1 7 resize     17 10 63 1 8 resize