กองบิน ๕ พิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และครอบครัว กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ , นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ร่วมประกอบพิธี และขอปวารนาถวายจตุปัจจัยโดยพระราชกุศลรวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๔,๗๕๑.๕๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ณ วัดเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
  
 
18 10 63 1 1 resize     18 10 63 1 2 resize
 
18 10 63 1 3 resize     18 10 63 1 4 resize
 
18 10 63 1 5 resize     18 10 63 1 6 resize
 
18 10 63 1 7 resize     18 10 63 1 8 resize
 
18 10 63 1 9 resize     18 10 63 1 10 resize
 
18 10 63 1 11 resize     18 10 63 1 12 resize
 
18 10 63 1 13 resize     18 10 63 1 14 resize