พิมพ์
 
กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลหลักเมืองฯ และศาลากลางจังหวัดฯ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
     
21 10 63 2 1 resize     21 10 63 2 2 resize
 
21 10 63 2 3 resize     21 10 63 2 4 resize
 
21 10 63 2 5 resize     21 10 63 2 6 resize
 
21 10 63 2 7 resize     21 10 63 2 8 resize
 
21 10 63 2 9 resize     21 10 63 2 10 resize