กองบิน ๕ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมี พลตรี อภัย​ อรัญ​ทิมา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ เป็นประธานในพิธี ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑
 
     
     22 10 63 1 1 resize     22 10 63 1 2 resize
 
22 10 63 1 3 resize     22 10 63 1 5 resize
 
22 10 63 1 6 resize     22 10 63 1 7 resize
 
22 10 63 1 8 resize     22 10 63 1 9 resize