กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สุธาสินี นิติสาครินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด เป็นประธานนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายให้กับ พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 28 10 63 3 1 resize     28 10 63 3 2 resize
 
28 10 63 3 3 resize     28 10 63 3 4 resize
 
28 10 63 3 5 resize     28 10 63 3 6 resize
 
28 10 63 3 7 resize     28 10 63 3 8 resize
 
28 10 63 3 9 resize     28 10 63 3 10 resize
 
28 10 63 3 11 resize     28 10 63 3 12 resize