กองบิน ๕ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

14 11 63 1 1 resize     14 11 63 1 2 resize
 
14 11 63 1 3 resize     14 11 63 1 4 resize
 
14 11 63 1 5 resize     14 11 63 1 6 resize
 
14 11 63 1 7 resize     14 11 63 1 8 resize
 
14 11 63 1 9 resize     14 11 63 1 10 resize
 
14 11 63 1 11 resize     14 11 63 1 12 resize
 
14 11 63 1 13 resize     14 11 63 1 14 resize