กองบิน ๕ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 11 63 4 2 resize     25 11 63 4 1 resize
 
25 11 63 4 3 resize     25 11 63 4 5 resize
 
25 11 63 4 6 resize     25 11 63 4 7 resize
 
25 11 63 4 8 resize     25 11 63 4 9 resize