กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน ตำแหน่งประจำกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ วัดเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

    04 12 63 3 1 resize     04 12 63 3 2 resize
 
04 12 63 3 3 resize     04 12 63 3 4 resize
 
04 12 63 3 5 resize     04 12 63 3 6 resize