พิมพ์
 
กองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการ “ขอคนรวยช่วยคนจน” แจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำทหารกองประจำการกองบิน ๕ โดยพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จัดโครงการ “ขอคนรวยช่วยคนจน” แจกข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน ๓๐๐ ครัวเรือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาสวันชาติ โดยมีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเข้าร่วม ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 05 12 63 4 1 resize     05 12 63 4 2 resize
 
05 12 63 4 3 resize     05 12 63 4 4 resize
 
05 12 63 4 5 resize     05 12 63 4 6 resize
 
05 12 63 4 7 resize     05 12 63 4 9 resize