กองบิน ๕ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณ อุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

02 04 64 1 1 resize     02 04 64 1 2 resize

02 04 64 1 3 resize     02 04 64 1 4 resize

02 04 64 1 5 resize     02 04 64 1 6 resize

02 04 64 1 7 resize     02 04 64 1 8 resize

02 04 64 1 9 resize     02 04 64 1 10 resize

02 04 64 1 11 resize     02 04 64 1 13 resize