รวมภาพกิจกรรมเนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี ๒๕๖๒
 

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

24 04 62 1 3 resize     24 04 62 1 1 resize

 

พิธีตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

04 05 62 00221 resize     06 05 62 0221 resize

 

 

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

04 05 62 33 1 3 resize     04 05 62 33 1 2 resize

04 05 62 33 1 4 resize     04 05 62 33 1 1 resize

 

 

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

05 05 62 333 1 1 resize     05 05 62 333 1 2 resize

5 05 62 01111 resize     05 05 62 3333 1 1 resize

 

พิธีลงนามถวายพระพร รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

06 05 62 2222 1 6 resize     06 05 62 2222 1 1 resize

06 05 62 2222 1 2 resize     06 05 62 2222 1 3 resize

06 05 62 1 7 resize     06 05 62 2222 1 4 resize

 

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

06 05 62 2322 1 1 resize     06 05 62 2322 1 2 resize

06 05 62 2322 1 3 resize     06 05 62 2322 1 4 resize