กองบิน ๕ บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และเสนาธิการกองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว แผนกกิจการพลเรือนโทร.๖๐๕๖๑

 

01 06 64 1 1 resize     01 06 64 1 2 resize

01 06 64 1 4 resize     01 06 64 1 5 resize

01 06 64 1 6 resize     01 06 64 1 7 resize

01 06 64 1 8 resize     01 06 64 1 9 resize