กองบิน ๕  ร่วมพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
และร่วมไถ่ชีวิตโคมอบข้าวสารอาหารแห้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีอุปสมบท ในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และร่วมไถ่ชีวิตโค มอบข้าวสารอาหารแห้ง น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐

 

28 07 64 1 2 resize     28 07 64 1 3 resize

28 07 64 1 4 resize     28 07 64 1 5 resize

28 07 64 1 6 resize     28 07 64 1 7 resize

28 07 64 1 8 resize     28 07 64 1 9 resize

28 07 64 1 10 resize     28 07 64 1 11 resize

28 07 64 1 12 resize     28 07 64 1 13 resize

28 07 64 1 14 resize     28 07 64 1 15 resize