กองบิน ๕ บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี   วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ช่างภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

04 08 64 1 1 resize

04 08 64 1 2 resize     04 08 64 1 3 resize

04 08 64 1 3 resize     04 08 64 1 5 resize

04 08 64 1 6 resize     04 08 64 1 7 resize