กองบิน ๕ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ และนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยกองบิน ๕ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้แก่ หอยตลับ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ตัว ปลิงทะเล จำนวน ๕๐๐,๖๐๐ ตัว และกุ้งแชบ๊วย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ สำหรับปล่อยในพื้นที่ชายฝั่ง ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด จำกัดบุคคลเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว แผนกกิจการพลเรือน โทร.๖๐๒๑๕

 12 08 64 1 1 resize     12 08 64 1 2 resize

12 08 64 1 3 resize     12 08 64 1 4 resize

12 08 64 1 5 resize     12 08 64 1 6 resize

12 08 64 1 6 resize     12 08 64 1 8 resize

12 08 64 1 9 resize     12 08 64 1 10 resize

12 08 64 1 11 resize     12 08 64 1 13 resize