กองบิน ๕ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ พร้อมด้วยครอบครัวกองบิน ๕ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย พิธีกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ  น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง   รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ข่าว-ภาพ  ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิชย์  นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖๑

13 10 64 1 1 resize

13 10 64 1 2 resize   13 10 64 1 3 resize

13 10 64 1 4 resize   13 10 64 1 5 resize

13 10 64 1 6 resize   13 10 64 1 7 resize

13 10 64 1 8 resize   13 10 64 1 9 resize

13 10 64 1 10 resize   13 10 64 1 12 resize