กองบิน ๕ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ “สมเด็จพระปิยมหาราช” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ  น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว  พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖-๐๕๖๑

 

23 10 64 1 1 resize   23 10 64 1 2 resize

23 10 64 1 3 resize   23 10 64 1 4 resize

23 10 64 1 5 resize   23 10 64 1 6 resize

23 10 64 1 7 resize   23 10 64 1 8 resize