กองบิน ๕ จัดกิจกรรม รำลึกถึงพ่อ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ แผนกการเงิน , แผนกสวัสดิการ , และหมวดจัดหา กองบิน ๕  ร่วมจุดเทียนชัยเนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

13 04 65 2 1 resize   13 04 65 2 6 resize

13 04 65 2 2 resize   13 04 65 2 3 resize

13 04 65 2 5 resize    13 04 65 2 7 resize

13 04 65 2 8 resize   13 04 65 2 9 resize

13 04 65 2 11 resize   13 04 65 2 13 resize