กองบิน ๕ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีน้อมรำลึกถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ห้องเกาะหลัก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 04 65 1 1 resize   25 04 65 1 1 resize

25 04 65 1 3 resize   25 04 65 1 4 resize

25 04 65 1 5 resize   25 04 65 1 6 resize

25 04 65 1 7 resize   25 04 65 1 8 resize