กองบิน ๕ จัดกิจกรรม รำลึกถึงพ่อ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ข้าราชการ กองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕  ร่วมจุดเทียนชัยเนื่องในกิจกรรมรำลึกถึงพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

13 05 65 1 1 resize   13 05 65 1 2 resize

13 05 65 1 3 resize   13 05 65 1 4 resize

13 05 65 1 5 resize   13 05 65 1 7 resize

13 05 65 1 5 resize   13 05 65 1 8 resize