กองบิน ๕ บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และรองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว แผนกกิจการพลเรือนโทร.๖๐๕๖๑ , สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี

 

23 05 65 1 1 resize

23 05 65 1 3 resize   23 05 65 1 2 resize

23 05 65 1 2 resize   23 05 65 1 5 resize