กองบิน ๕ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕, เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๔ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

    
ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

01 06 65 1 1 resize   01 06 65 1 2 resize

01 06 65 1 3 resize   01 06 65 1 4 resize

01 06 65 1 5 resize   01 06 65 1 6 resize

01 06 65 1 7 resize   01 06 65 1 8 resize

01 06 65 1 9 resize   01 06 65 1 10 resize

01 06 65 1 11 resize   01 06 65 1 12 resize

01 06 65 1 13 resize   01 06 65 1 14 resize